การจัดทำข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

new2สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิได้จัดทำ รายละเอียดของข้อมูล(Metadata) การวิเคราะห์และสรุปสถานการณ์  InfoGraphic  และตารางข้อมูลของชุดข้อมูลกลาง (ข้าว การท่องเที่ยว ผู้สูงอายุ และขยะ)

             B MIS 

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.