การประชุมรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี

 

    เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 นายเชาวลิต  ทองมาก  สถิติจังหวัดชัยภูมิ ร่วมประชุมรับการตรวจราชการของท่านผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 14 (นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์) พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจสอบการใช้งานของกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมทุ่งดอกกระเจียว ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

up

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.