พิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ

 

     เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560  นายเชาวลิต  ทองมาก  สถิติจังหวัดชัยภูมิ  ร่วมพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  โดยมีนายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน   ณ ห้องจามจุรี โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท อำเภอเมืองชัยภูมิ

01022017Up

 

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.