โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนมกราคม 2560

      เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 นายเชาวลิต  ทองมาก  สถิติจังหวัดชัยภูมิ  ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนมกราคม 2560  โดยนายชูศักดิ์ ตรีสาร  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานพิธีปล่อยปลาและปลูกต้นไม้ พร้อมมอบทุนของแต่ละหน่วยงานให้แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคมและมอบทุนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก และเยี่ยมชมการออกหน่วยบริการแก่ประชาชนของแต่ละส่วนราชการ ณ โรงเรียนบ้านโคกมั่งงอย (คุรุประชาบำเพ็ญ) หมู่ที่ 2 ตำบลโคกมั่งอย อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

 

25012017changwat

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.