งานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ปี2560

        เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560  นายเชาวลิต  ทองมาก  สถิติจังหวัดชัยภูมินำข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณเจ้าพ่อพญาแลพิธีถวายช้างแด่เจ้าพ่อพญาแล พิธีเปิดงานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2560 ณ บริเวณอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล ซึ่งสำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิได้รับมอบหมายให้ประเมินผลการจัดงาน จากความคิดเห็นของผู้เข้าชมงาน ผู้จำหน่ายสินค้า และคณะกรรมการจัดงาน เพื่อใช้ข้อมูลปรับปรุงการจัดงานในปีต่อไป

12Jan2017.u

 

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.