วันคนพิการสากล

 

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560    นายเชาวลิต   ทองมาก สถิติจังหวัดชัยภูมิ ร่วมพิธีเปิดงานวันคนพิการสากล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

1483718308847

 

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.