การประชุมชี้แจงผ่านระบบVideo Conference ครั้งที่2/2560

      เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559  นายเชาวลิต  ทองมาก  สถิติจังหวัดชัยภูมิ  และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิร่วมประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 2/2560  ณ ห้องประชุม สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ

con220122016

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.