"วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย)" จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2559

   เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559  นายเชาวลิต  ทองมาก  สถิติจังหวัดชัยภูมิ และข้าราชการเข้าร่วมงาน"วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย)" จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2559 และชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ภายใต้แนวคิด "สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน" ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

1482723338724

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.