วันรวมน้ำใจกาชาด ประจำปี 2560

   เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 นายเชาวลิต ทองมาก สถิติจังหวัดชัยภูมิ พร้อมเจ้าหน้าที่มอบสิ่งของแก่กาชาดจังหวัดชัยภูมิ เนื่องในวันรวมน้ำใจกาชาด ประจำปี 2560 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

 1481165201553

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.