ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

    ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดชัยภูมิ ลงวันที่ 12 กันยายน 2559  เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560  สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ   ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 26 – 30 กันยายน 2559 นั้น

      บัดนี้ การรับสมัครได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก ตามรายละเอียดต่อไปนี้

กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก 

วันที่

เวลา

เลขประจำตัวผู้สมัคร

5 ตุลาคม 2559

09.00 – 12.00 น.

001 - 070

5 ตุลาคม 2559

13.00 – 16.00 น.

071 - 140

6 ตุลาคม 2559

09.00 – 12.00 น.

141 - 200

6 ตุลาคม 2559

13.00 – 16.00 น.

201 - 264

สถานที่สอบคัดเลือก  : สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ  ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 5 ตำบลในเมืองอำเภอเมืองชัยภูมิ   จังหวัดชัยภูมิ

               ***หากไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกตามวันและเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์       โดยไม่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว***

อ่านประกาศ หน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12

img-X03165621-0001

img-x03170335-0002

img-x03170335-0003

img-x03170335-0004

img-x03170335-0005

img-x03170335-0006img-x03170335-0007

img-x03170335-0008img-x03170335-0009

img-x03170335-0010

img-x03170335-0011

img-x03170335-0012สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.