กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์2559

 

HeadCom29Feb2016

COM29Feb2016

    เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559  นายชูศักดิ์  ตรีสาร             ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  นางนงนุช  สุขา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ และนางจิราภรณ์  สุนทรานนท์ สถิติจังหวัดชัยภูมิ เป็นตัวแทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ ตามโครงการบริการให้ยืม/ขอรับอุปกรณ์และเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารแก่คนพิการตามกฎกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.