โครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือนกันยายน 2558

นางจิราภรณ์  สุนทรานนท์ สถิติจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิประจำเดือน กันยายน 2558 ณ โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองหญ้าขาว หมู่ 3 ตำบลช่องสามหมอ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ โดยมีนางนภา  สกุนตนาค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดงาน

 

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.