ประชุมในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค 2558

        เมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2558 นางจิราภรณ์ สุทรานนท์ สถิติจังหวัดชัยภูมิ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชัยภูมิ โดยการนำของ นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ต้อนรับและร่วมระชุมในการติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค โดย ศ.ดร.ยงยุทธ์ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.