พิธีประกาศเจตนารมณ์ "ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง"

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2558  นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์ สถิติจังหวัดชัยภูมิ  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ  ร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์"ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง" โดยนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

 

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.