ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2558

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ จัดการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2558 ขึ้น ณ ห้องประชุมภูแลนคา ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ โดยมี นางนภา ศกุนตนาค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุม

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.