พิธีตักบาตรวันพ่อ พ.ศ.2557

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557 นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์ สถิติจังหวัดชัยภูมิ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ร่วมพิธีตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็ดพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557  โดยมีนายวีเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนเมืองพญาแล

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.