พิธีตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล

มื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557 นางจิราภรณ์  สุนทรานนท์ สถิติจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมพิธีตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพื่อทรงหายจากพระอาการประชวร โดย นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน ณ วัดไพรีพินาศ จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.