กีฬาสถิติสัมพันธ์ ประจำปี 2557 เซาะกราวเกมส์

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2557 นางจิราภรณ์  สุนทรานนท์ สถิติจังหวัดชัยภูมิ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาสถิติสัมพันธ์ (เซาะกราวเกมส์) โดยนางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ ผู้ตรวจราชการกรม เป็นประธานเปิดการแข่งขัน ในปีนี้สถิติบุรีรัมย์เป็นเจ้าภาพจัดแขงขันกิฬา ครั้งนี้ขึ้น ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.