ประชุมกรมการจังหวัด ประจำเดือน กันยายน 2557

เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2557 นางจิราภรณ์  สุนทรานนท์ สถิติจังหวัดชัยภูมิ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วนรัฐวิาหกิจ หัวหน้าส่วนเอกชน เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัด 9/2557 ณ ห้องประชุมโรงเรียนเมืองพญาแล ตำลบในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยนายพรศักดิ์  เจียรณัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานการประชุม

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.