ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2557

| พิมพ์ |

วันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2557 สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ จัดการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2557 ขึ้น โดยมีนายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ปลัดจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุม