ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2557

วันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2557 สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ จัดการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2557 ขึ้น โดยมีนายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ปลัดจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุม

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.