ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด

 

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ  จัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ในวันอังคารที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗  ณ ห้องประชุมดอกกระเจียว ศาลากลาง ชั้น ๔ จังหวัดชัยูมิ โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัด(นางนภา ศกุนตนาค)  เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พร้อมด้วยสถิติจังหวัดชัยภูมิ(นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์) ข้าราชการและพนักงานของสำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ

 

 

 

 

 

 

 

 

StatDevelop2016link

1. กศน.

2.

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.