โครงการปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓

| พิมพ์ |
     * * * ร่วมมือร่วมใจให้ข้อมูลกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ * * * สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ จะเก็บรวบรวมข้อมูลสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 ในเขตเทศบาล ระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2553 และในพื้นที่นอกเขตเทศบาลในเดือนกันยายน 2553 * * *

     นางสาวพรทิพย์  สมวงศ์  สถิติจังหวัดชัยภูมิ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ  ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในโครงการปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓  ณ โรงเรียนบ้านห้วยบงใต้   ตำบลห้วยบง    อำเภอเมืองชัยภูมิ   จังหวัดชัยภูมิ