โครงการสำรวจเดือนมิถุนายน 2553

     สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ จะดำเนินการสำรวจข้อมูลโครงการต่างๆ ดังนี้

1)  การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร

2) การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน

3) การสำรวจการใช้พลังงานของครัวเรือน

4) การสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน

5) การสำรวจข้อมูลอาชญากรรม

* * * มั่นใจในสำนักงานสถิติแห่งชาติ รัฐและราษฏร์จะก้าวไปอย่างมั่นคง * * *

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.