งานประจำปีเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ปี 2553

              สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดแสดงผลงานและเผยแพร่ข้อมูลในงานประจำปีเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ปี 2553  ระหว่างวันที่ 12-20 มกราคม 2553  ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัด

    

    

    

 

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.