วันรวมน้ำใจให้กาชาด 2552

    นางสาวพรทิพย์  สมวงศ์  สถิติจังหวัดชัยภูมิ  พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวมอบของรางวัล(รถจักรยาน)ให้แก่นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ (นางนันทิยา  พรหมมีชัย)  เพื่อเป็นรางวัลร้านหรรษากาชาดในงานประจำปีเจ้าพ่อพญาและและงานกาชาด  ประจำปี  2552  เมื่อวันที่ 16  ธันวาคม  2551  ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.