สถิติจังหวัดชัยภูมิร่วมต้อนรับรองปลัดกระทรวงฯ

 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560  นายเชาวลิต  ทองมาก  สถิติจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ ทีโอที ชัยภูมิ ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอกสมศักดิ์  ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ และคณะในการมาตรวจติดตามโครงการเน็ตประชารัฐในจังหวัดชัยภูมิ1491530856407

 สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.