กิจกรรม MICT บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ

       นางสาวพรทิพย์  สมวงศ์  สถิติจังหวัดชัยภูมิ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ  เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และประชาชนร่วมบริจาคโลหิตในกิจกรรม "MICT บริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ"  ณ ตึกอุบัติเหตุ ชั้น2  โรงพยาบาลชัยภูมิ  รวมมีผู้ประสงค์จะบริจาคโลหิต  จำนวน  35  ราย  มีผู้ที่บริจาคโลหิตได้  21  ราย  รวมปริมาณโลหิต 7,350 cc.

    

    

    

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.