งานประจำปีเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ปี 2552

        สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดออกร้านนิทรรศการแสดงผลงานและเผยแพร่ข้อมูล  ในงานประจำปีเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ปี 2552  ระหว่างวันที่ 12-20 มกราคม  2552  ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ (สวนสุขภาพ)

    

    

    

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.