โครงการสำรวจเดือนธันวาคม 2551

    ในเดือนธันวาคม 2551  สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิจะดำเนินการสำรวจข้อมูลโครงการต่างๆ  ดังนี้

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร
การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน
การสำรวจการย้ายถิ่นของประชากร                    
****************************************************************************************
สำนักงานสถิติชัยภูมิจะส่งเจ้าหน้าที่ไปสัมภาษณ์ข้อมูลจากท่าน  โปรดให้ความร่วมมือตอบข้อมูลที่ถูกต้อง

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.