โครงการจังหวัดเคลื่อนที่

 

changwat19102016เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 นายเชาวลิต ทองมาก สถิติจังหวัดชัยภูมิ ร่วมโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนดินหอม หมู่ที่ 7 ตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ โดยมีนายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ประธานพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วย นางสุพิน ตรีสาร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายศักดิ์สิทธ์ สกุลลิขเรศสีมา ปลัดจังหวัดชัยภูมิ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนร่วมพิธี 

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.