กิจกรรมเผยแพร่และรณรงค์

        นางสาวพรทิพย์  สมวงศ์   สถิติจังหวัดชัยภูมิ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ  ร่วมกิจกรรมเผยแพร่และรณรงค์ "4 พฤษภาคม หยุดทำร้ายประเทศไทย ทุกฝ่ายหยุดใช้ความรุนแรง"  โดยจัดทำป้ายและประดับธงชาติหน้าหน่วยงาน  และร่วมกิจกรรมและเดินรณรงค์  เมื่อวันที่ 4  พฤษภาคม  2552  ณ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.