สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 แจงนับ

 

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ เดินหน้าจัดทำ “สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560” ส่งคุณมาดีลงพื้นที่สัมภาษณ์ข้อมูลรายละเอียด จากสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต พร้อมขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการ ให้ข้อมูล ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อเป็นข้อมูลให้ภาครัฐและผู้ประกอบการใช้ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ให้เข้มแข็ง พร้อมตอกย้ำให้ผู้ประกอบการมั่นใจ ข้อมูลไม่รั่วไหล ไม่เกี่ยวพันข้อกฎหมาย ไม่โยงใยเรื่องภาษี ลงพื้นที่ 1 เมษายน – 31 กรกฎาคม นี้
    สำหรับข้อมูลรายละเอียดที่จัดเก็บ ได้แก่ ประเภทและขนาดของสถานประกอบการ ชนิดของผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบและสินค้าคงเหลือต้นปีและปลายปี ต้นทุนการผลิต ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ผลผลิตและรายรับ สินทรัพย์ถาวร จำนวนคนทำงาน ลูกจ้าง และค่าตอบแทนแรงงาน ขอความร่วมมือสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต โปรดให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนแก่เจ้าหน้าที่ด้วย หากสงสัยในตัวเจ้าหน้าที่ สามารถขอดูบัตรประจำตัวซึ่งสำนักงานสถิติแห่งชาติออกให้ ข้อมูลของสถานประกอบการจะถูกเก็บเป็นความลับไม่เปิดเผยเป็นรายสถานประกอบการ และไม่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีแต่อย่างใด แต่จะนำไปประมวลผลและนำเสนอผลในภาพรวมทั่วประเทศให้ภาครัฐและเอกชนนำไปใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อไป

SO60Head 

     

  FB IMG_1489124158922

 

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.