การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553

* * * สำนักงานสถิติแห่งชาติรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.nso.go.th * * *

      ด้วยจังหวัดชัยภูมิ ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553 โดยการจ้างเหมาบริการบุคคลปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานการจัดทำโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553    ระหว่างเดือนพ.ค.-ก.ย.53   

     ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น5 อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ  โทร0-4481-1810 ระหว่างวันที่ 15-31 มีนาคม 2553 ในวันและเวลาราชการ                   

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.