สถิติจังหวัดชัยภูมิประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรมพ.ศ.2560

     เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560  นายเชาวลิต  ทองมาก  สถิติจังหวัดชัยภูมิประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประไทยจังหวัดชัยภูมิ 

1491277641653

 

 

 

 

 

        

 

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.