งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

    นางสาวพรทิพย์  สมวงศ์  สถิติจังหวัดชัยภูมิ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติเพื่อแสดงความจงรักภักดีและปลูกฝังความสามัคคีของคนในชาติ  เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคาม 2552  ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ (หลังเก่า) 

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.