ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

            
ประกาศจังหวัดชัยภูมิ
เรื่อง    บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
...........................................
 
        ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดชัยภูมิ   ลงวันที่ ๒๙  ตุลาคม ๒๕๕๒    เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  ในตำแหน่ง พนักงานสถิติ  นั้น
        บัดนี้   การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร  ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.