ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553

    ตามที่จังหวัดชัยภูมิ  ได้มีประกาศลงวันที่ 15 มีนาคม 2553  เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานโครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ.2553  และประกาศจังหวัดชัยภูมิ ลงวันที่ 1 เมษายน 2553  เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงานโครงการสำมะโนประชากรและเหะ พ.ศ.2553  ทั้งนี้ คณะกรรมการฯได้กำหนดดำเนินการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ในระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน 2553  ณ สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ นั้น

    บัดนี้  คณะกรรมการฯได้ดำเนินการคัดเลือกบุคลเพื่อปฏิบัติงานดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  ดังนั้นจึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  ตามรายละเอียดในประกาศนี้

 

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.