ผู้ตรวจราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ 2552

        นางสาวพรทิพย์  สมวงศ์   สถิติจังหวัดชัยภูมิ  และข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้างฯ  ให้การต้อนรับ นางอรพินท์  แมททิว   ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและวิชาการสถิติ  ในโอกาสที่มาตรวจราชการที่สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ   เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2552 

    

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.