เนื้อหา

การตรวจนับทรัพย์สินและตรวจสอบพัสดุประจำปีของทรัพย์สินโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน

 

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 นางปฏิมา อาภาศิลป์ ผู้อำนวยการกองกิจการอวกาศแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และนางปราสัย อำพันฉาย สถิติจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมตรวจนับทรัพย์สินและตรวจสอบพัสดุประจำปีของทรัพย์สินโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ (ครั้งที่ 1)

1.ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเทศบาลตำบลบ้านเขว้า   ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า

20190418 091029

2.ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนวัดป่ากุดฉนวน   ต.บ้านเขว้า อ.บ้านเขว้า  

20190418 103137

3.ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้านหนองหิน ต.ห้วยบง อ.เมืองชัยภูมิ  

1555561886117

4.ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลท่าหินโงม ต.ท่าหินโงม อ.เมืองชัยภูมิ

1555569265105


การติดตาม นิเทศและตรวจสอบคุณภาพของการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2562

 

 

วันนี้ (17 เมษายน 2562) นางปราสัย อำพันฉาย สถิติจังหวัดชัยภูมิ นางสุภรา ชุ่มขุนทด ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานประมงจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยภูมิ ลงพื้นที่อำเภอภูเขียว เพื่อติดตาม นิเทศและตรวจสอบคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ปี 2562 โดยมีนายเกษม พึ่งธรรม พัฒนาการอำเภอภูเขียวให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่

170419

 

 

งานสรงน้ำพระพุทธรูปเนื่องในเทศกาลสงกรานต์

 

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 13.30น. นางปราสัย อำพันฉาย สถิติจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ร่วมงานสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2562  ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

090419.4

090419.1

090419.2

 

 


 

การอบรม “โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืน ในลุุ่มน้ําทั่วประเทศ จํานวน 25 ลุุ่มน้ํา (โครงการระยะที่ 1)”

 

  • การอบรมระดับสถิติจังหวัด โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา อย่างยั่งยืนในลุุ่มน้ําทั่วประเทศ จํานวน 25 ลุุ่มน้ํา (โครงการระยะที่ 1) วันที่ 25-27 มีนาคม 2562 จ.นครนายกข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ
  • การอบรมระดับเจ้าหน้าที่สถิติ โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา อย่างยั่งยืนในลุุ่มน้ําทั่วประเทศ จํานวน 25 ลุุ่มน้ํา (โครงการระยะที่ 1) วันที่ 8-11 เมษายน 2562 จ.ขอนแก่น ข่าวสำนักงานสถิติแห่งชาติ

 

 

พิธีเปิดศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัดชัยภูมิและปลูกต้นรวงผึ้ง ต้นไม้ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ และนางปราสัย อำพันฉาย สถิติจังหวัดชัยภูมิร่วมพิธี ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการที่ทำการปกครองจังหวัด ส่วนหน้า บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

040419.1

040419.2

040419.3

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.