เนื้อหา

วันมาฆบูชา 2562

เนื่องในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ตรงกับวันมาฆบูชา สำนักงานสถิติแห่งชาติขอเชิญชวนเข้าวัด ทำบุญ ตักบาตร และปฏิบัติธรรม

150319

สสช.ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต

วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ภายใต้แนวคิด "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" สำนักงานสถิติแห่งชาติจึงขอประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชัน

FB IMG_15441513648663822

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.