พิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ 2560

พิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ 2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นายเชาวลิต ทองมาก  สถิติจังหวัดชัยภูมิร่วมพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ 2560  โดยนายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา ปลัดจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในพิธี ซึ่งสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิได้คัดกรองผู้พิการเข้ารับมอบเงินช่วยเหลือค่าอุปกรณ์ทั้งสิ้น 35 คน อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่1/2561

การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่1/2561   วันนี้ (16 กุมภาพันธ์ 2561) เวลา 09.30 น. นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นายสมเกียรติ ศีรษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมทุ่งดอกกระเจียว ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 4 โดยนายเชาวลิต ทองมาก สถิติจังหวัดชัยภูมิ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯได้นำเสนอแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสถิติพื้นฐาน และข้อมูลสถิติตามยุทธ... อ่านเพิ่มเติม...

การสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ อ.คอนสวรรค์

การสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ อ.คอนสวรรค์   เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายเชาวลิต ทองมาก สถิติจังหวัดชัยภูมิ สังเกตการณ์การอบรมหลักสูตร“การสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ” ณ หมู่ 13 บ้านโนนสำราญ ต.บ้านโสก และ หมู่ 9 บ้านซับม่วงไข่ ต.ห้วยไร่ อำเภอคอนสวรรค์ โดยผู้เข้าอบรมประกอบด้วยผู้นำชุมชนและประชาชนในหมู่บ้านที่ติดตั้งเน็ตประชารัฐ โดยบริษัท ที โอ ที จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ วิทยากรแกนนำ(ครูกศน.) สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิและสำนั... อ่านเพิ่มเติม...

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนมกราคม 2561

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนมกราคม 2561   เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561  นายเชาวลิต  ทองมาก  สถิตจังหวัดชัยภูมิ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนมกราคม 2561  โดยมีนายสมเกียรติ ศรีษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อให้บริการ ให้การสงเคราะห์ ให้คำปรึกษา และความรู้แก่ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านหนองโพนงาม ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์  อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “การสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ”

พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “การสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ” เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 นายเชาวลิต ทองมาก สถิติจังหวัดชัยภูมิ ร่วมพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “การสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ” ณ ศาลากองทุนหมู่บ้านนางเม้ง ม.3 ต.โพนทอง  อ.เมืองชัยภูมิ  โดย นายเจนเจตน์  เจนนาวิน  นายอำเภอเมืองชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม พร้อมด้วยโทรศัพท์จังหวัดชัยภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยภูมิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง และประชาช... อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • พิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ 2560

  พิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ 2560

 • การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่1/2561

  การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่1/2561

 • การสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ อ.คอนสวรรค์

  การสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ อ.คอ

 • โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนมกราคม 2561

  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนมกราคม 2561

 • พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “การสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ”

  พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “การสร้างการรับรู้การใช้ปร

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.