กิจกรรมบำรุงรักษาป่า ตามโครงการ "ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ”

กิจกรรมบำรุงรักษาป่า ตามโครงการ   เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบำรุงรักษาป่า ตามโครงการ "ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ” พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน นักศึกษา จิตอาสาและประชาชน   โดยนางปราสัย  อำพันฉาย  สถิติจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายนายอาศิส วณิชชาพัชร ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ นำเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิร่วมกิจกรรม ณ ป่าโล่ใหญ่ เขตอุทยานแห่งชาติตาดโตน อำเภอเมืองช... อ่านเพิ่มเติม...

ติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล

ติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล นางปราสัย  อำพันฉาย  สถิติจังหวัดชัยภูมิ  ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิลงพื้นที่อำเภอเมืองชัยภูมิ อำเภอจัตุรัส  ลงพื้นที่พบเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อติดตามการทำงาน สอบถามปัญหา/อุปสรรค และให้แนะนำในการปฏิบัติงานโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ 25 ลุ่มน... อ่านเพิ่มเติม...

การติดตามความก้าวหน้าและรับทราบปัญหาการปฏิบัติงาน

การติดตามความก้าวหน้าและรับทราบปัญหาการปฏิบัติงาน   เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 นายอาจิน จิรชีพพัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ เพื่อติดตามความก้าวหน้าและรับทราบปัญหาการปฏิบัติงานโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำทั่วประเทศ 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1)และมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน โดยมีนางปราสัย อำพันฉาย สถิติจังหวัดชัยภูมิและข้าราชการร่วมต้อนรับและรับมอบนโยบาย อ่านเพิ่มเติม...

โครงการจิตอาสาฯ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

โครงการจิตอาสาฯ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี   เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 นางปราสัย อำพันฉาย สถิติจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถิติจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา คู คลอง กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ณ บริเวณสวนสาธารณะ หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี     เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 นางปราสัย อำพันฉาย สถิติจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถิติจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ(หลังเก่า) อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • กิจกรรมบำรุงรักษาป่า ตามโครงการ

  กิจกรรมบำรุงรักษาป่า ตามโครงการ "ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ช

 • ติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล

  ติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล

 • การติดตามความก้าวหน้าและรับทราบปัญหาการปฏิบัติงาน

  การติดตามความก้าวหน้าและรับทราบปัญหาการปฏิบัติงาน

 • โครงการจิตอาสาฯ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

  โครงการจิตอาสาฯ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอก

 • กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

  กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนา

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.