การอบรมภาคีเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภาวะวิกฤต

การอบรมภาคีเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภาวะวิกฤต         วันนี้ (15 มิถุนายน 2561 ) นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมภาคีเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภาวะวิกฤต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดย นายเชาวลิต ทองมาก สถิติจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมการอบรม          ทั้งนี้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ จัดขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโย... อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดโครงการอบรมความรู้ประกันภัยสำหรับการประกันภัยข้าวนาปี ประจำปี 2561

พิธีเปิดโครงการอบรมความรู้ประกันภัยสำหรับการประกันภัยข้าวนาปี ประจำปี 2561   วันนี้ (12 มิ.ย.61) เวลา 09.30 น. นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้  นายมงคล อดทน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปี ประจำปี 2561 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมกับ สมาคมวินาศภัยไทย ณ ห้องคอนเวนชั่น โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท อ.เมืองชัยภูมิ   เป็นผู้จัดกา... อ่านเพิ่มเติม...

เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน2561

เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน2561 จังหวัดชัยภูมิ ขอเชิญนักท่องเที่ยวสัมผัสหมอก ชมดอกกระเจียวในงานเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน ระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2561 อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการเน็ตประชารัฐ

การประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการเน็ตประชารัฐ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้กำกับงานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ  โดยมี นายภุชพงค์ โนดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กล่าวรายงาน   ซึ่งการประชุมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2561  ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น เพื่อสร้... อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโน/สำรวจ ปีงบประมาณ 2561

ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโน/สำรวจ ปีงบประมาณ 2561   สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ  จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในปีงบประมาณ 2561  โครงการต่างๆ ดังรายละเอียดนี้       อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • การอบรมภาคีเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในภาวะวิกฤต

  การอบรมภาคีเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 • พิธีเปิดโครงการอบรมความรู้ประกันภัยสำหรับการประกันภัยข้าวนาปี ประจำปี 2561

  พิธีเปิดโครงการอบรมความรู้ประกันภัยสำหรับการประกัน

 • เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน2561

  เทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบาน2561

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการเน็ตประชารัฐ

  การประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการเน็

 • ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโน/สำรวจ ปีงบประมาณ 2561

  ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโน/สำรวจ ปีงบประมาณ 2561

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.