รับการประเมินรับรององค์กรไร้พุง

รับการประเมินรับรององค์กรไร้พุง เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562  นางปราสัย  อำพันฉาย  สถิติจังหวัดชัยภูมิ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ให้การต้อนรับคณะกรรมการออกเยี่ยมประเมินรับรององค์กรไร้พุง  ซึ่งเป็นการดำเนินการตามวาระของจังหวัดชัยภูมิ "คนชัยภูมิ ลดอ้วน ลดพุง ลดโรค"  ที่เน้นสร้างสุขภาพที่ดี  ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ให้เป็นองค์กรไร้พุง   โดยคระกรรมการได้ให้คำแนะนำ ความรู้และรับฟังปัญหาอุปสรรคการดำเนินงา... อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายวาระจังหวัด คนชัยภูมิ ลดอ้วน ลดพุง ลดโรค ด้วยคีตะมวยไทย 10 ท่า

กิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายวาระจังหวัด คนชัยภูมิ ลดอ้วน ลดพุง ลดโรค ด้วยคีตะมวยไทย 10 ท่า        วันนี้ (7 พฤศจิกายน 2562) เวลา 15.00-18.00 น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ นายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดกิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายวาระจังหวัด คนชัยภูมิ ลดอ้วน ลดพุง ลดโรค ด้วยคีตะมวยไทย 10 ท่า ออกกำลังกาย และกิจกรรม To Be Number One จังหวัดชัยภูมิ โดยสำนักงานสาธารณจังหวัดชัยภูมิจัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายด้วยคีตะมวยไทย 10 ท่า มุ่งประชาชนมี... อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมโครงการ Big Cleaning Day

กิจกรรมโครงการ Big Cleaning Day   เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นางปราสัย  อำพันฉาย  สถิติจังหวัดชัยภูมินำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ดำเนินกิจกรรมโครงการ Big Cleaning Day โดยได้ทำความสะอาด บริเวณรอบศาลากลางจังหวัดชัยภูมิและภายในสำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการจังหวัดสะอาด อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมประจำเดือนตุลาคม 2562

การประชุมประจำเดือนตุลาคม 2562 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562  นางปราสัย  อำพันฉาย  สถิติจังหวัดชัยภูมิ ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ เพื่อถ่ายทอดนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด  สรุปผลการปฏิบัติงาน และให้แนวทางในการปฏิบัติงานโครงการสำรวจต่างๆของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด

กิจกรรมพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด   เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2562 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดบริเวณเส้นทางและระบบสาธารณุปโภคพื้นฐาน ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยนำจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.และประชาชนถวายความเคารพและกล่าวคำปฏิญาณตน เราทำความดี ด้วยหัวใจ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยนางปราส... อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • รับการประเมินรับรององค์กรไร้พุง

  รับการประเมินรับรององค์กรไร้พุง

 • กิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายวาระจังหวัด คนชัยภูมิ ลดอ้วน ลดพุง ลดโรค ด้วยคีตะมวยไทย 10 ท่า

  กิจกรรมขับเคลื่อนนโยบายวาระจังหวัด คนชัยภูมิ ลดอ้วน

 • กิจกรรมโครงการ Big Cleaning Day

  กิจกรรมโครงการ Big Cleaning Day

 • การประชุมประจำเดือนตุลาคม 2562

  การประชุมประจำเดือนตุลาคม 2562

 • กิจกรรมพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด

  กิจกรรมพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.