โครงการจังหวัดเคลื่อนที่

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่   เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 นายเชาวลิต ทองมาก สถิติจังหวัดชัยภูมิ ร่วมโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนตุลาคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านโสกหว้าโนนดินหอม หมู่ที่ 7 ตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ โดยมีนายชูศักดิ์ ตรีสาร ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ประธานพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วย นางสุพิน ตรีสาร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายศักดิ์สิทธ์ สกุลลิขเรศสี... อ่านเพิ่มเติม...

สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560

สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560          นายเชาวลิต  ทองมาก  สถิติจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงและสังเกตุการณ์เก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 โดย "คุณมาดี" ลงพื้นที่เก็บข้อมูลพื้นฐานจากสถานประกอบการ ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ี 31 ธันวาคม 2559                       อ่านเพิ่มเติม...

สถิติจังหวัดชัยภูมิ ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

สถิติจังหวัดชัยภูมิ ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน   เมื่อวันที่ 4 ต.ค.59  นายเชาวลิต ทองมาก สถิติจังหวัดชัยภูมิ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ณ อำเภอภักดีชุมพล โดยนำข้อราชการ ข้อสั่งการของรัฐบาล กระทรวง กรม และของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิแจ้งแก่ส่วนราชการ กำนัน ผญบ.เพื่อนำไปปฏิบัติ การแก้ไขปัญหาและการสร้างการรับรู้ในการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบรวมถึงรับฟังสถานการณ์น้ำในพื้นที่ และมอบจักรยานแก่นักเรียนผู้ยากไร้ที่เดินทางเท้าไปโร... อ่านเพิ่มเติม...

มาดีชัยภูมิ

มาดีชัยภูมิ เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิเดินหน้าทำสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 ตั้งแต่เดือนพ.ค.-ธ.ค.59 อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • กิจกรรมถวายความอาลัยและแสดงความจงรักภักดี

  กิจกรรมถวายความอาลัยและแสดงความจงรักภักดี

 • โครงการจังหวัดเคลื่อนที่

  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่

 • สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560

  สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560

 • สถิติจังหวัดชัยภูมิ ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

  สถิติจังหวัดชัยภูมิ ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน

 • มาดีชัยภูมิ

  มาดีชัยภูมิ

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.