การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่1/2558

การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่1/2558 นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์ สถิติจังหวัดชัยภูมิ จัดการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่1/2558 โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นางนภา ศกุนตนาค เป็นประธาน อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมจุดเทียนชัยเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา

กิจกรรมจุดเทียนชัยเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา             เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญ  พระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ นับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง ซึ่งสถิติจังหวัดชัยภูมิและ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมจุดเทียนชัยเฉลิมพระเกียรติ ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ โดย นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี       อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่1/2558

    การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่1/2558

  • มหัศจรรย์มอหินขาว

    มหัศจรรย์มอหินขาว

  • กิจกรรมจุดเทียนชัยเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา

    กิจกรรมจุดเทียนชัยเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.