วันรวมน้ำใจให้กาชาด

วันรวมน้ำใจให้กาชาด เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560  นายเชาวลิต  ทองมาก  สถิติจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยนายชัยชนะ คงกลาง ผู้แทน TOT ชัยภูมิ เป็นตัวแทนหน่วยงานสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมอบเงินบริจาคให้นางวันดี วุ่นซิ้ว  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ ในวันรวมน้ำใจให้กาชาด เพื่อนำไปจัดกิจกรรมร้านหรรษากาชาด ในงานประจำปีเจ้าพ่อพญาแล  ระหว่างวันที่ 12-20 มกราคม 2561  อ่านเพิ่มเติม...

โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนพ.ศ.2561

โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนพ.ศ.2561   สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิจะดำเนินการสำรวจโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน  พ.ศ.2561  ซึ่งดำเนินการสำรวจอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยดำเนินการจัดเก็บข้อมูล ระหว่างเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2560 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านเพิ่มเติม...

ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่3/2560

ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่3/2560 ผลการสำรวจไตรมาส 3/2560 จังหวัดชัยภูมิ พบว่า ผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ขึ้นไป จำนวน 774,857  คน เป็นผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานหรือผู้ที่พร้อมจะทำงาน จำนวน 482,370 คน  ซึ่งประกอบด้วย ผู้มีงานทำ 476,080 คน  ผู้ว่างงาน จำนวน  5,223 คน และผู้รอฤดูกาล จำนวน 1,067 คน  อ่านรายละเอียดที่นี่ อ่านเพิ่มเติม...

ประชาชนได้อะไร จากรัฐบาลดิจิทัล

ประชาชนได้อะไร จากรัฐบาลดิจิทัล เมื่อเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัล แล้วประชาชนจะได้ประโยชน์อย่างไร...           อ่านเพิ่มเติม...

ผลการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย

ผลการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย "ลดค่าสาธารณูปโภค" ความต้องการอันดับ 1 ของผู้มีรายได้น้อย  รับชมเพิ่มเติมที่นี่ อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • วันรวมน้ำใจให้กาชาด

  วันรวมน้ำใจให้กาชาด

 • โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนพ.ศ.2561

  โครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือนพ.ศ.2561

 • ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่3/2560

  ผลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร ไตรมาสที่3/2560

 • ประชาชนได้อะไร จากรัฐบาลดิจิทัล

  ประชาชนได้อะไร จากรัฐบาลดิจิทัล

 • ผลการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย

  ผลการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.