สถิติจังหวัดชัยภูมิประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรมพ.ศ.2560

สถิติจังหวัดชัยภูมิประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรมพ.ศ.2560      เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560  นายเชาวลิต  ทองมาก  สถิติจังหวัดชัยภูมิประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประไทยจังหวัดชัยภูมิ                       อ่านเพิ่มเติม...

สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 แจงนับ

สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 แจงนับ   สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ เดินหน้าจัดทำ “สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560” ส่งคุณมาดีลงพื้นที่สัมภาษณ์ข้อมูลรายละเอียด จากสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต พร้อมขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการ ให้ข้อมูล ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อเป็นข้อมูลให้ภาครัฐและผู้ประกอบการใช้ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ให้เข้มแข็ง พร้อมตอกย้ำให้ผู้ประกอบการมั่นใจ ข้อมูลไม่รั่วไหล ไม่เกี่ยวพันข้อกฎหมาย ไม่โยงใยเรื่องภาษี ลงพื้นที่ 1 เมษายน – 31 กรกฎาคม นี้    สำหรั... อ่านเพิ่มเติม...

สถิติจังหวัดชัยภูมิร่วมต้อนรับรองปลัดกระทรวงฯ

สถิติจังหวัดชัยภูมิร่วมต้อนรับรองปลัดกระทรวงฯ  เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560  นายเชาวลิต  ทองมาก  สถิติจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ ทีโอที ชัยภูมิ ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอกสมศักดิ์  ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลฯ และคณะในการมาตรวจติดตามโครงการเน็ตประชารัฐในจังหวัดชัยภูมิ   อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดงาน "มหกรรมปศุสัตว์ชัยภูมิ เพื่อชีวิตและเกษตรที่ยั่งยืน" ปี พ.ศ.2560

พิธีเปิดงาน นายเชาวลิต  ทองมาก  สถิติจังหวัดชัยภูมิ  ร่วมพิธีเปิดงาน "มหกรรมปศุสัตว์ชัยภูมิ เพื่อชีวิตและเกษตรที่ยั่งยืน" ปี พ.ศ. 2560 ณ บริเวณโดมจัดการประกวดสัตว์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ        อ่านเพิ่มเติม...

มาดีชัยภูมิ

มาดีชัยภูมิ เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ เดินหน้าจัดทำสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560  อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • สถิติจังหวัดชัยภูมิประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสาหกรรมพ.ศ.2560

  สถิติจังหวัดชัยภูมิประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนอุตสา

 • สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 แจงนับ

  สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 แจงนับ

 • สถิติจังหวัดชัยภูมิร่วมต้อนรับรองปลัดกระทรวงฯ

  สถิติจังหวัดชัยภูมิร่วมต้อนรับรองปลัดกระทรวงฯ

 • พิธีเปิดงาน

  พิธีเปิดงาน "มหกรรมปศุสัตว์ชัยภูมิ เพื่อชีวิตและเกษต

 • มาดีชัยภูมิ

  มาดีชัยภูมิ

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.