การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่1/2558

การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่1/2558 นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์ สถิติจังหวัดชัยภูมิ จัดการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่1/2558 โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นางนภา ศกุนตนาค เป็นประธาน อ่านเพิ่มเติม...

EGA Roadshow 2015 : e-Government for All

EGA Roadshow 2015 : e-Government for All     เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558  นางจิราภรณ์  สุนทรานนท์  สถิติจังหวัดชัยภูมิ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ  เข้าร่วมสัมมนา EGA Roadshow 2015 : e-Government for All “รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมโยงทุกส่วนราชการเพื่อบริการประชาชน” ครั้งที่ 4/2558 ณ ห้องวี-วัน 2 ชั้น 2 โรงแรมวี-วัน โคราช ถ.ช้างเผือก ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยการสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตอกย้ำความสำคัญของการนำเทคโนโลยีส... อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมจุดเทียนชัยเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา

กิจกรรมจุดเทียนชัยเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา             เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญ  พระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ นับเป็นมหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง ซึ่งสถิติจังหวัดชัยภูมิและ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมจุดเทียนชัยเฉลิมพระเกียรติ ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ โดย นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี       อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
  • การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่1/2558

    การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่1/2558

  • EGA Roadshow 2015 : e-Government for All

    EGA Roadshow 2015 : e-Government for All

  • กิจกรรมจุดเทียนชัยเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา

    กิจกรรมจุดเทียนชัยเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสที

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.