ต้อนรับสถิติจังหวัดชัยภูมิ

ต้อนรับสถิติจังหวัดชัยภูมิ          เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ ให้การต้อนรับนายเชาวลิต  ทองมาก  สถิติจังหวัดชัยภูมิ เนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งสถิติจังหวัดชัยภูมิ   อ่านเพิ่มเติม...

สภากาแฟยามเช้า

สภากาแฟยามเช้า   เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559  สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสภากาแฟยามเช้า ประจำเดือนสิงหาคม 2559  อ่านเพิ่มเติม...

งานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2559

งานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2559    นางจิราภรณ์  สุนทรานนท์  สถิติจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมงานเจ้าพ่อพญาและและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2559  ระหว่างวันที่ 12-20มกราคม 2559  ภายในงานมีพิธีขึ้นบายศรี  พิธีบวงสรวง พิธีถวายช้าง  พิธีเปิดงาน  กิจกรรมของส่วนราชการและการประเมินผลการจัดงานโดยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมชี้แจงโครงการจัดระบบข้อมูลสถิติระดับท้องถิ่น พ.ศ.2551

        ตามที่สำนักงานสถิติแห่งชาติได้จัดทำโครงการจัดทำระบบข้อมูลสถิติระดับท้องถิ่น  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล  ให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตสถิติทุกขั้นตอนและสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนและบริหารงานท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลที่หน่วยงานต่างๆจัดทำไว้ด้วยกันเพื่อให้หน่วยงานต่างๆสามารถนำไปใช้ร่วมกันได้   ใน... อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • ต้อนรับสถิติจังหวัดชัยภูมิ

  ต้อนรับสถิติจังหวัดชัยภูมิ

 • สภากาแฟยามเช้า

  สภากาแฟยามเช้า

 • งานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2559

  งานเจ้าพ่อพญาแลและงานกาชาดจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2559

 • สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560

  สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560

 • การประชุมชี้แจงโครงการจัดระบบข้อมูลสถิติระดับท้องถ

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.