การอบรมหลักสูตร“การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับชุมชน”

การอบรมหลักสูตร“การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับชุมชน” เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นายเชาวลิต ทองมาก สถิติจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร“การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล ระดับชุมชน” ซึ่ง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการเน็ตประชารัฐ การประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตตลอดจนแนวคิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ห้องลีลาวดี โรง... อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2561

การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2561  เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น.  นายเชาวลิต  ทองมาก สถิติจังหวัดชัยภูมิได้รับมอบหมายให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมทุ่งดอกกระเจียว ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น4  โดยที่ประชุมได้มรมติเห็นชอบสรุปสาถนการณ์จังหวัดชัยภูมิที่สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิจัดทำขึ้นจากข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2561-2564)&nbs... อ่านเพิ่มเติม...

บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ   เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ พร้อมนางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ  หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชัยภูมิ  และนายเชาวลิต  ทองมาก  สถิติจังหวัดชัยภูมิ ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 12 สิงหาคม 2561 ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ

ประชาสัมพันธ์การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2661  นายเชาวลิต  ทองมาก  สถิติจังหวัดชัยภูมิ ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ ทางสถานีวิทยุ สวท.ชัยภูมิ  ทั้งนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ดำเนินการติดตั้งโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง หรือ เน็ตประชารัฐ ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 637 หมู่บ้าน ให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านระบบไร้สาย(Wi-Fi) แก่ประชาชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และจัดอบรมสร้างการรับรู้การใช้... อ่านเพิ่มเติม...

การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครือข่ายเพื่อเป็นจิตอาสาดิจิทัล เน็ตอาสาจังหวัดชัยภูมิ

การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครือข่ายเพื่อเป็นจิตอาสาดิจิทัล เน็ตอาสาจังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561  นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิมอบหมายให้ นายเชาวลิต  ทองมาก  สถิติจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครือข่ายเพื่อเป็นจิตอาสาดิจิทัล เน็ตอาสาจังหวัดชัยภูมิ  โดยโครงการนี้ได้บูรณาการเครือข่ายของหน่วยงานภาครัฐ(เครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน) เพื่อสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จากโครงการเน็ตประชารัฐ ประโยชน์และโทษของอินเทอร์เน็ต  ซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐก... อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • การอบรมหลักสูตร“การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัลระดับชุมชน”

  การอบรมหลักสูตร“การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล

 • การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2561

  การประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2561

 • บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

  บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพร

 • ประชาสัมพันธ์การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ

  ประชาสัมพันธ์การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครือข่ายเพื่อเป็นจิตอาสาดิจิทัล เน็ตอาสาจังหวัดชัยภูมิ

  การอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครือข่ายเพื่อเป็นจิต

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.