การประชุมรับฟังนโยบายแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐขนาดใหญ่ (Government Big Data)

การประชุมรับฟังนโยบายแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐขนาดใหญ่ (Government Big Data) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 นายเชาวลิต  ทองมาก สถิติจังหวัดชัยภูมิ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิเข้าร่วมการประชุมทางไกล (Video Conference) เพื่อรับฟังนโยบายแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐขนาดใหญ่ (Government Big Data)จาก   และประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 6/2561 ณ สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ   อ่านเพิ่มเติม...

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560  เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 นายเชาวลิต  ทองมาก สถิติจังหวัดชัยภูมิ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ กรุงเทพมหานคร อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมทำความสะอาด

กิจกรรมทำความสะอาด เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 นายเชาวลิต ทองมาก สถิติจังหวัดชัยภูมิมอบหมายให้ นายอาศิส วณิชชาพัชร ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด ณ บริเวณรอบศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมคณะทำงานข้อมูลไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2561

การประชุมคณะทำงานข้อมูลไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายเชาวลิต  ทองมาก  สถิติจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานการประชุมคณะทำงานเก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทำข้อมูลในโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่1/2561 ณ ห้องประชุมทุ่งดอกกระเจียว ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 4  โดยคณะทำงานได้กำหนดแนวทางการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล จัดทำข้อมูล และนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานของส่วนราชการตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดชัยภูมิ อ่านเพิ่มเติม...

พิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ 2560

พิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ 2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 นายเชาวลิต ทองมาก  สถิติจังหวัดชัยภูมิร่วมพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ 2560  โดยนายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา ปลัดจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในพิธี ซึ่งสำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิได้คัดกรองผู้พิการเข้ารับมอบเงินช่วยเหลือค่าอุปกรณ์ทั้งสิ้น 35 คน อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • การประชุมรับฟังนโยบายแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐขนาดใหญ่ (Government Big Data)

  การประชุมรับฟังนโยบายแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลภา

 • พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560

  พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย

 • กิจกรรมทำความสะอาด

  กิจกรรมทำความสะอาด

 • การประชุมคณะทำงานข้อมูลไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2561

  การประชุมคณะทำงานข้อมูลไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1/2561

 • พิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ 2560

  พิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ 2560

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.