ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562

ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิมอบหมายให้ นายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562  ณ ห้องประชุมทุ่งดอกกระเจียว ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 4   โดยนายอาศิส วณิชชาพัชร ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดชัยภูมิ ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ ได้รายงานผลการดำเนินงานในปีงบประมา... อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมกรมการจังหวัดฯประจำเดือนมกราคม2562

การประชุมกรมการจังหวัดฯประจำเดือนมกราคม2562       วันนี้ (31 มกราคม 2562)  นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน ครั้งที่ 1/2562 ประจำเดือนมกราคม 2562  ณ ห้องประชุมพญาแล ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ    โดยนายอาศิส  วณิชชาพัชร ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิคิ รักษาราชการแทน สถิติจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมการประชุมพร้อมนำเสนอข่าวประชาสัมพันธ์การสำรวจประจำเดือนกุมภาพัน... อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 3/2562

การประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 3/2562 วันนี้ (25 มกราคม 2562) นายอาจิณ จิรชีพพัฒนา รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นประธานการประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 3/2562  โดยนายอาศิส วณิชชาพัชร ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ รักษาราชการแทน สถิติจังหวัดชัยภูมิ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม ณ สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ    อ่านเพิ่มเติม...

งานวันคนพิการสากล

งานวันคนพิการสากล      วันนี้ (24 มกราคม 2562) นายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2561 โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชัยภูมิ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ จัดกิจกรรมตามประเด็นหลักของ องค์การสหประชาชาติ คือ การเสริมพลังคนพิการ และการประกันการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเสมอภาค ทั่วถึง และเป็นธรรม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัมนาที่ยั่งยืน... อ่านเพิ่มเติม...

การตรวจติดตามเน็ตประชารัฐ

การตรวจติดตามเน็ตประชารัฐ            เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562  นายกรีฑา สพโชค ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 13 ลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาและการผลักดันการดำเนินโครงการ/มาตรการสำคัญตามแผนการพัฒนาภาค โดยกำหนดตรวจติดตามโครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ (เน็ตประชารัฐ) ณ บ้านวังใหม่พัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ โดย นายโกวิทย์ พิทยาบูรณ์ นายอำเภอเทพสถิต  หัวหน้าส... อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562

  ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562

 • การประชุมกรมการจังหวัดฯประจำเดือนมกราคม2562

  การประชุมกรมการจังหวัดฯประจำเดือนมกราคม2562

 • การประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 3/2562

  การประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Vi

 • งานวันคนพิการสากล

  งานวันคนพิการสากล

 • การตรวจติดตามเน็ตประชารัฐ

  การตรวจติดตามเน็ตประชารัฐ

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.