กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล วันนี้(7 ธันวาคม 2561) นายอาศิส วณิชชาพัชร ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชันสากล จังหวัดชัยภูมิ ณ สถาบันการพลศึกษาชัยภูมิ อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรม 5 ธันวาคม2561

กิจกรรม 5 ธันวาคม2561      เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิพร้อมด้วยข้าราชการและประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ.2561 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ      ในการนี้ นายอาศิส  วณิชชาพัชร ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ รักษาราชการแทนสถิติจังหวัดชัยภูมิ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่ว... อ่านเพิ่มเติม...

การตรวจเยี่ยมติดตามการใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ

การตรวจเยี่ยมติดตามการใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 นางวรรณพร ลีฬหาชีวะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักขายภาครัฐ TOT เป็นผู้แทนรองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตรวจเยี่ยมโครงการเน็ตประชารัฐ ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 8 อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ โดย TOT ชัยภูมิ ได้ส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากโครงการเน็ตประชารัฐในการขายผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่าน Social media ในการนี้ นายอาศิส วณิชชาพัชร ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ รักษาราชการแทน สถิติจังหวัดชัยภูมิ และเจ้าหน้าที่ร่วมให... อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

การประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2561  วันนี้ (30 พฤศจิกายน 2561) นายอาศิส วณิชชาพัชร ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ รักษาราชการแทน สถิติจังหวัดชัยภูมิ ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ เพื่อติดตามความก้าวหน้า สรุปผลการดำเนินงาน และแจ้งแผนการปฏิบัติงานในเดือนธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่11/2561

การประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่11/2561 วันนี้ (29 พฤศจิกายน 2561) นายอาศิส  วณิชชาพัชร  ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ รักษาราชการแทน สถิติจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยนงานรัฐวิสาหกิจ และหัวหน้าหน่วยงานเอกชน ครั้งที่ 11/2562 ณ ห้องประชุมพญาแล ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 5 อ่านเพิ่มเติม...
Previous
Next
 • กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

  กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล

 • กิจกรรม 5 ธันวาคม2561

  กิจกรรม 5 ธันวาคม2561

 • การตรวจเยี่ยมติดตามการใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ

  การตรวจเยี่ยมติดตามการใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐ

 • การประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

  การประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

 • การประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่11/2561

  การประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่11/2561

สำนักงานสถิติจังหวัดชัยภูมิ
ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000
โทรศัพท์ 0-4481-1810 โทรสาร 0-4482-2507
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.